Načrti za prenovo podstrešja

Mesto Celje na zemljevidu vplivne sodobne arhitekture zagotovo ne zaseda vidnejšega mesta.  V času, ko je dobra, moderna arhitektura privilegij velikih korporacij, ki z njo ustvarjajo in širijo svojo podobo, vpliv in ideologijo, moramo znati ceniti in ohranjati arhitekturo, ki nam je bila dana skozi pestro zgodovino mesta. Eden izmed najvidnejših biserov arhitekturno prostorske dediščine, ki jih premore Celje, je zagotovo poslopje Gimnazije Celje – Center. Dejstvo, da zgradba GCC sodi v majhno ekskluzivno skupino tovrstnih secesijskih poslopij v celotni Evropi, nam nalaga dolžnost, da njeno arhitekturo varujemo in ohranjamo tudi v prihodnje.

Avtor idejnega projekta: Miha Žgank, študent Fakultete za arhitekturo, maturant generacije 2010

Gimnazija je bila pred sto leti projektirana kot vzgojno izobraževalna ustanova, to funkcijo pa opravlja tudi danes. Žal se trendi na področju poučevanja spreminjajo, kar pomeni, da zasnova šole izpred stotih let dandanes ne omogoča več izvedbe vseh dejavnosti, ki zadnja leta uvrščajo Gimnazijo Celje – Center med eno izmed najbolj prepoznavnih srednjih šol v državi. V preteklosti se je tako ob šoli postavila nova telovadnica, v južnem krilu podstrešnih prostorov, pa se je uredila knjižnica. Raznolikost dela posameznih programov na GCC tako vedno znova zahteva širjenje učnih prostorov. Potencial za tovrstno ekspanzijo pa se skriva v sami zasnovi zgradbe gimnazije. Severni del podstrešnih prostorov, je v preteklosti služil predvsem kot zbirališče meteornih padavin, skladiščenje in arhiviranje, pred leti pa je bila tam zgrajena tudi kotlovnica za ogrevanje šole. Velika streha z vogalnimi kupolami pod seboj razkriva čudovito nosilno leseno konstrukcijo, ki skupaj s starimi frčadami kljub dotrajanosti ustvarja edinstven in idiličen ambient. Prenova takšnega prostora za seboj skriva številne izzive, ki se dotikajo omejitev, ki jih delno prinašajo kulturno varstveni pogoji, delno pa sama dotrajanost in funkcionalna degradiranost obstoječega stanja. Hkrati moramo imeti v mislih tudi razvoj novega prostorskega programa, ki bi gimnaziji prinesel optimalno kapaciteto za izvajanje dejavnosti povezanih z vzgojno izobraževalnim delom.

Sedanje stanje

Vodilo pri idejni zasnovi prenove podstrešnih prostorov je v največji meri ustvariti nove učne prostore za potrebe dela na umetniški gimnaziji.  Skozi analizo obstoječega stanja, zahtev za izvajanje učnega načrta in splošnih delovnih pogojev, hkrati pa tudi trendov v izvajanju izobraževalnega dela v zadnjih letih, smo ustvarili programsko rešitev, ki v največji meri izpolnjuje vse zastavljene cilje.  V začetni fazi gre predvsem za optimizacijo bivalnih pogojev – zagotavljane toplotnega in svetlobnega udobja s pomočjo primernih  sodobnih toplotnih izolacij, namestitvijo svetlobnih/zračnih cevi skozi konstrukcijo, obnovitvijo oken v kupoli in frčadah, ter zagotavljanje idealnih zvočnih pogojev s pomočjo posebnih oblog in ometov. Tako je ustvarjen velik naravno osvetljen volumen, skozi katerega pronica stara lesena konstrukcija ter ponekod  tudi star opečnat pod. Programsko je prostor ohranjen čim bolj enovito, kar funkcionalno omogoča izvajanje raznovrstnega dela – pouk, razstave, prireditve, krožki, vadnice,… Z glavnega stopnišča je ta dostopen po velikem  naravno osvetljenem hodniku, ob katerem so nanizane sanitarije, kotlovnica, arhiv in prostori za profesorje z razgledno galerijo na glavni prostor.

One thought on “Načrti za prenovo podstrešja

  1. Pingback: Gimnazija Celje – Center » Idejni projekt pripravljen

Comments are closed.