GCC

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že sedmo leto tudi program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dijaki so razporejeni v 35 oddelkov, od tega je 11 oddelkov izobraževalnega programa predšolske vzgoje in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklosti smo večkrat ponovili 100% uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Imamo tudi tradicijo, saj smo v pred štirimi leti praznovali 60-letnico izobraževanja in vzgajanja v naši šoli, eni najlepših secesijskih zgradb v Sloveniji. Pa seveda najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete. Ponosni smo na lepo knjižnico, na veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje, oblazinjeni sedeži in panoji, na stenah pa likovni izdelki in fotografije. Skrbimo tudi za okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najurejenejšo srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki in raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski pa je sploh vedno naj dogodek leta.

Želimo spoštovati in razvijati osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, posredovati kvalitetno in uporabno znanje, s korektnimi medsebojnimi odnosi graditi varno šolo in se družiti v številnih obšolskih dejavnostih.

Trudimo se, da bi mladi spet lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!