II. osnovna šola

II. osnovno šolo Celje druži z Gimnazijo Celje – Center stavba, saj je do leta 1974 delovala v prostorih, kjer je sedaj gimnazija. Ko se je preselila v novo zgradbo na Ljubljanski cesti 46, so jo preimenovali v osnovno šolo Slavka Šlandra. Po osamosvojitvi Slovenije so ji ponovno dali prvotno ime. Skozi leta je doživljala hote ali nehote številne reforme in spremembe, tako na vsebinski kot organizacijski ravni, a kljub temu krepila svoj ugled.  Poleg tega, da nudi  vsem učencem visok vzgojno-izobrazbeni standard, jim  omogoča raznolike kreativne oblike udejstvovanja na kulturnem, naravoslovnem, tehniškem in športnem področju. Ravno zaradi tega naši učenci dosegajo odlične rezultate na različnih tekmovanjih iz znanj, na domačih in mednarodnih  projektih ter na področju raziskovalne dejavnosti. Še posebej  izstopa pestro in raznoliko delovanje  učencev na kulturnem področju, zaradi česar smo bili s strani Javnega sklada Republike Slovenije letos odlikovani s prestižnim  nazivom »Kulturna šola«. Rezultati so plod zavzetega dela učencev in njihovih mentorjev, ki težijo k  oblikovanju celovite osebnosti mladega človeka, kateremu bodo humani medsebojni odnosi, odgovornost do okolja in  vseživljenjsko učenje izziv, v dobrobit sebi in širši družbi.